data protection

เต็มร้อยดอมคอม เคารพสิทธิในการปกป้องรักษาข้อมูลส่วนบุคคลขณะใช้งานเว็บไซต์ เราเขียนนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ขึ้นเพื่ออธิบายว่า เราจัดเก็บข้อมูลใดจากการที่ท่านเข้าชมเว็บไซต์ และวิธีการใดที่ข้อมูลอาจถูกนำไปใช้

1.จุดประสงค์และความเป็นมาของเรา

ตามนโยบายทั่วไป เต็มร้อยดอมคอม จะไม่ขอเก็บข้อมูลส่วนตัว อาทิ ชื่อ ที่อยู่เพื่อการจัดส่งเอกสาร หรืออีเมล์บนเว็บไซต์ เว้นแต่ท่านมีความประสงค์จะรับข้อมูลเกี่ยวกับ เลอ กอร์ดอง เบลอ หรือลงทะเบียนการรับ-ส่งวารสารทางอิเล็กโทรนิกส์ หรือสมัครใช้บริการของ เต็มร้อยดอมคอม ผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งท่านจะต้องแจ้งข้อมูลส่วนตัว รวมทั้งข้อมูลบัตรเครดิต เพื่อการดำเนินการต่อไป


เต็มร้อยดอมคอม คือเครือข่ายไดเรคทอรี่ท้องถิ่นสำหรับธุรกิจ เป้าหมายหลักคือพันธสัญญาอันแสดงถึงความโปร่งใสในการใช้ข้อมูลที่เราจัดเก็บเกี่ยวกับท่าน การนำไปใช้ และผู้ที่ได้รับข้อมูล นโยบายนี้มีผลเมื่อท่านใช้บริการของเรา เรามีข้อเสนอเกี่ยวกับข้อมูลที่จัดเก็บ เลือกใช้ และแบ่งปัน ตามนโยบายความเป็นส่วนตัว เต็มร้อยดอทอคม เป็นผู้ควบคุมข้อมูลระบุตัวบุคคล (ตามคำอธิบายด้านล่าง) และจัดเก็บข้อมูลผ่านเว็บไซต์และข้อมูลเฉพาะบุคคลจากบุคคลภายนอกตามที่กำหนดในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

2. ข้อมูลที่ครอบคลุมในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ครอบคลุมข้อมูลที่เก็บผ่านเว็บไซต์ของเรา เว็บไซต์บางหน้าสามารถเก็บข้อมูลโดยไม่แสดงข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้ ในขณะที่บางคุณลักษณะหรือบริการบางอย่างต้องใช้ข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้ เพื่อเข้าถึงคุณลักษณะและการใช้ประโยชน์บนเว็บไซต์ (เช่น การขอข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับ เต็มร้อย หรือ เพื่อการลงทะเบียนรับ-ส่งวารสารทางอิเล็กโทรนิกส์ หรือการสมัครเรียนหลักสูตรของ เต้มร้อยดอทคอม ทางช่องทางออนไลน์) ท่านอาจต้องส่ง หรือเราอาจจัดเก็บ “ข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้” (เช่น ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตนของท่าน) ข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้ เช่น ชื่อ อีเมล หรืออื่น ๆ โดยท่านต้องให้ข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้อย่างถูกต้องแก่ เว็บไซต์เต็มร้อย ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องอาจมีผลต่อการเข้าใช้เว็บไซต์ ข้อมูลที่ได้รับระหว่างการใช้เว็บไซต์ และความสามารถของเราในการติดต่อท่าน เช่น ที่อยู่อีเมลปัจจุบัน เพราะเป็นช่องทางหลักที่เราใช้ติดต่อสื่อสารกับท่าน

3. สิ่งที่ท่านยินยอมเมื่อเข้าสู่เว็บไซต์

โปรดเข้าใจว่าการส่งข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้มาให้เรา ถือว่าท่านยินยอมและตกลงว่าเราอาจจะจัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลนั้น ๆ ตามนโยบานความเป็นส่วนตัวและกติกาการใช้ข้อตกลงในการใช้งาน ตามที่ได้รับอนุญาตหรือต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หากท่านไม่ตกลงตามข้อตกลงนี้ โปรดอย่าให้ข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้มาให้เรา หากท่านปฏิเสธหรือถอนความยินยอมหรือเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้ เราอาจไม่สามารถให้บริการบนเว็บไซต์ของเราได้ ท่านสามารถถอนความยินยอมได้ตลอดเวลา แต่โปรดเข้าใจว่าเราอาจต้องพึ่งพาผลที่ชอบด้วยกฎหมายหรือปฏิบัติตามสัญญา เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลต่อไป

4. เราจัดเก็บข้อมูลอะไรบ้าง

ข้อมูลที่เกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ของท่าน

เราเก็บข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้เมื่อท่านลงทะเบียนเปิดบัญชี ปรับปรุง หรือ เปลี่ยนแปลงข้อมูลในบัญชีของท่าน ซื้อสินค้าหรือบริการ ทำแบบสอบถาม สมัครเพื่อรับข่าวสารทางอีเมลหรือหลักสูตร ร่วมในระบบจัดการความรู้ ส่งอีเมล หรือเข้าร่วมใช่ไดเรคทอรี่ออนไลน์หรือบริการอื่น ๆ บนเว็บไซต์ เราอาจใช้ข้อมูลที่ท่านให้ในการตอบคำถาม เพื่อเสนอบริการให้เลือก ส่งข้อมูลหลักสูตรใหม่ของ เต็มร้อย หรือ กิจกรรมอื่น ๆ ของ เต็มร้อยดอมคอม และส่งอีเมลเกี่ยวกับการปรับปรุงและแก้ไขเว็บไซต์

ชนิดของข้อมูลที่เราจัดเก็บ

ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ นามสกุล อีเมล และเบอร์โทรศัพท์ ที่จำเป็นต้องใช้เพื่อติดตามความสนใจที่มีต่อ เว็บไซต์เต็มร้อยดอทคอม หากท่านมีคุณสมบัติครบ เพื่อลงทะเบียนเรียน
ข้อมูลทางราชการ จะถูกใช้เพื่อให้แน่ใจว่าผู้สมัครใช้บริการมีตัวต้น คุณสมบัติครบตามเกณฑ์
ข้อมูลเกี่ยวกับธนาคาร จะต้องการเมื่อผู้ใช้ต้องการชำระเงินออนไลน์
การลงทะเบียนเปิดบัญชีผู้ใช้ rหากท่านลงทะเบียนเปิดบัญชีบนเว็บไซต์ ท่านอาจจะต้องให้ข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้ เช่น ชื่อ และอีเมล
การปรับปรุงข้อมูล เต็มร้อยดอทคอม อาจจะเสนอทางเลือกให้ท่านรับข้อมูลที่ปรับปรุงใหม่ผ่านทางอีเมลหรือโพสต์ลงบนพื้นที่บางส่วนของเว็บไซต์ที่เข้าถึงได้เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียน การสมัครรับบริการนี้ ท่านอาจจะต้องให้ข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้ เช่น ชื่อ และอีเมล
กระดานสนทนา เว็บไซต์เต็มร้อย อาจจะเสนอให้ผู้ใช้กระดานสนทนาที่แสดงความคิดเห็นได้ โปรดเข้าใจว่าข้อมูลที่ท่านโพสต์จะเป็นข้อมูลสาธารณะ ท่านไม่ควรให้ข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้หรือข้อมูลส่วนตัวที่มีความละเอียดอ่อน ไม่ว่าจะเกี่ยวกับท่านหรือผู้อื่นผ่านวิธีการนี้ โปรดอ้างถึงกฎเกณฑ์ในการใช้กระดานสนทนาของเราสำหรับการปฏิบัติตนผ่านสื่อออนไลน์และข้อมูลเพิ่มเติมในการใช้ระบบของเราอย่างถูกต้อง
ข้อมูลส่วนตัว   สินค้าบางชนิดของเราและบริการของบุคคลที่สามอาจยอมให้ท่านจัดการข้อมูลส่วนตัวได้ใน ท่านมีทางเลือกในการให้ข้อมูลส่วนตัว เช่น การศึกษา ประสบการณ์การทำงาน ทักษะ และอื่น ๆ ท่านไม่จำเป็นต้องให้ข้อมูลอย่างอื่นเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม ข้อมูลส่วนตัวจะวยให้ท่านให้รับบริการที่ถูกต้องรวมถึงการสมัครงานและโอกาสทางธุรกิจ ท่านเลือกได้ว่าจะให้ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนและเปิดเผยสู่สาธารณะหรือไม่ โปรดอย่าโพสต์หรือเพิ่มข้อมูลสำคัญลงในข้อมูลส่วนตัวหากท่านไม่ต้องการแสดงให้ผู้อื่นทราบ
การโพสต์และอัปโหลด เราเก็บข้อมูลที่ท่านให้โพสต์ หรืออัปโหลดในระบบของเรา เช่น การใส่ข้อมูลบนแบบฟอร์ม การตอบแบบสอบถาม การส่งประวัติย่อ ท่านไม่จำเป็นต้องโพสต์หรืออัปโหลดข้อมูลส่วนบุคคล แต่ท่านอาจไม่ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการบางอย่าง
การใช้บริการ เราเก็บข้อมูลการเข้าใช้บริการของท่านในระบบ เราเก็บข้อมูลเมื่อท่านเข้าชมหรือใช้บริการบนระบบของเรา รวมถึงเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และ แพลตฟอร์มอื่น ๆ เช่น การชมวิดีทัศน์ การค้นหาข้อมูล

การยืนยันตัวตน  อาจเสนอวิธีการตรวจสอบตัวตนของท่านสำหรับบางบริการ การใช้บริการนี้อาจต้องให้ข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้ เช่น ชื่อ ที่อยู่ วัน/เดือน/ปีเกิด ภาพถ่ายหน้าตรง และเอกสารการยืนยันตัวตนที่มีรูปภาพ

5. วิธีการใช้ข้อมูล

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์ของเรา เราใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์เพื่อปรับปรุงคุณภาพให้ดีขึ้น สร้างสรรค์บริการที่มีประโยชน์มากขึ้นจากการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับลักษณะและพฤติกรรมของผู้ใช้ของเรา และโดยการวัดข้อมูลทางสถิติและความสนใจบนเว็บไซต์ของเรา เราอาจใช้ข้อมูลนี้เพื่อรับรองความปลอดภัยของบริการและเว็บไซต์

ข้อมูลระบุตัวบุคคลที่เราได้รับจากท่านหรือผ่านบุคคลที่สาม ข้อยกเว้นตามที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้หรือความเห็นชอบจากท่าน ทาง เต็มร้อยดอทคอม จะไม่เปิดเผยข้อมูลที่สามารถระบุตัวท่านได้ นอกเหนือจากการใช้งานอื่น ๆ ที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราอาจเปิดเผยและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุตัวตนได้ดังที่อธิบายไว้ด้านล่าง

การให้บริการเว็บไซต์และบริการอื่น ๆ ของเรา เราใช้ข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลซึ่งท่านให้ไว้กับเรา เพื่อให้ท่านสามารถเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์และเพื่อให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ที่ท่านขอจากเรา

การเปลี่ยนแปลงข้อมูลล่าสุด เรามีการใช้ข้อมูลที่ระบุตัวตนซึ่งถูกบันทึกไว้ขณะท่านลงทะเบียนเพื่อขอรับบริการแจ้งข่าวสารทางอีเมลเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ หรือบริการอื่นในเครื่อเต็มร้อยดอทคอม เราอาจเก็บรักษาข้อมูลเหล่านี้ หรือใช้สำหรับการสื่อสารกับท่านในอนาคต ซึ่งเป็นสิทธิที่เราสามารถทำได้ตามกฎหมาย

ความปลอดภัยและการตรวจสอบ เราอาจใช้ข้อมูลเพื่อความปลอดภัย การป้องกันการทุจริต หรือการตรวจสอบ เราอาจใช้ข้อมูลของท่าน (รวมถึงการสื่อสาร) หากเราคิดว่าจำเป็นต่อวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัย หรือการตรวจสอบการทุจริตที่อาจเป็นไปได้ หรือการละเมิดเงื่อนไขและข้อกำหนดต่าง ๆ ของเรา หรือนโนบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือความพยายามที่จะทำอันตรายต่อสมาชิกหรือผู้เข้าชมเว็บไซต์อื่น ๆ

การตรวจสอบตัวตน สำหรับบริการที่ต้องมีการตรวจสอบตัวตน เราใช้ข้อมูลระบุตัวบุคคลที่เรารวบรวมไว้เพื่อตรวจสอบตัวตนของท่าน และเพื่อยืนยันว่าท่านเป็นผู้ทำกิจกรรมบนเว็บไซต์ด้วยตนเอง เราให้ความสำคัญกับการปกป้องความเป็นส่วนตัวอย่างจริงจังและเพื่อตรวจสอบว่าคำขอใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้นเกิดจากการดำเนินการด้วยตัวท่านเอง ซึ่งเราอาจขอข้อมูลที่จำเป็นเพิ่มเติมเพื่อยืนยันตัวตนเมื่อมีการร้องขอ

ข้อมูลเชิงลึกโดยรวม เราใช้ข้อมูลของท่านเพื่อสร้างข้อมูลเชิงลึกโดยรวมในการผลิตและแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกโดยรวมที่ไม่ได้ระบุตัวจนท่าน ตัวอย่างเช่น เราอาจนำข้อมูลของท่านมารวมกับข้อมูลของผู้อื่นเพื่อคำนวนเป็นสถิติเกี่ยวกับสมาชิกของเรา อาชีพ หรืออุตสาหกรรมของผู้ใช้รายอื่น ๆ เพื่อคำนวณการแสดงผลโฆษณาหรือการคลิกเข้าชม หรือเผยแพร่บริการและข้อมูลเชิงลึกอื่น ๆ แก่ผู้เข้าชม

การเปิดเผยข้อมูลให้แก่ฝ่ายปฏิบัติการและผู้รับเหมาซ่อมบำรุงของ เว็บไซต์เต็มร้อย เราใช้ผู้ให้บริการและผู้รับเหมาหลายราย (เรียกรวมกันว่า “ผู้รับเหมา”) เพื่อช่วยเหลือเราในการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการของเราให้กับท่าน ผู้รับเหมาของเราอาจเข้าถึงข้อมูลที่ระบุตัวตนของท่านได้อย่างจำกัด ในการจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการของพวกเขาให้เรา เพื่อเราจะได้จัดหาผลิตภัณฑ์และบริการของเราให้กับท่าน ผู้รับเหมาเหล่านี้อาจรวมถึงผู้ขายและผู้ผลิตที่ให้บริการเทคโนโลยีบริการ และ/หรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการบำรุงรักษาเว็บไซต์หรือหลักสูตรออนไลน์ การเข้าถึงข้อมูลเฉพาะส่วนบุคลสำหรับผู้รับเหมาจะถูกจำกัดเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ ในกรณีที่เราประมวลข้อมูลส่วนบุคคลในนามของพันธมิตรทางธุรกิจของเรา เราจะทำงานร่วมกับพวกเขาเพื่อให้แน่ใจว่าท่านได้รับตัวเลือกที่เหมาะสม (และวิธีการใช้ตัวเลือกเหล่านั้นอย่างเหมาะสม) เพื่อจำกัดการใช้งานหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (ตามความเหมาะสม) แม้มีเงื่อนไขที่กล่าวมาข้างต้น ท่านยอมรับว่าเราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้สถานการณ์ต่อไปนี้ โดยท่านจะไม่มีโอกาสในการยกเลิกการเปิดเผยดังกล่าว: (1) พันธมิตรและผู้ให้บริการด้านอื่น ๆ ที่ให้บริการในนามของเรา (2) หากเราจำเป็นต้องทำตามกฎหมายหรือกระบวนการทางกฎหมาย (3) ตามคำขอโดยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหรือหน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐบาล (ซึ่งเราจำเป็นต้องตอบสนองตามกฎหมายกำหนด) และ (4) เมื่อเราเชื่อว่าการเปิดเผยข้อมูลเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อป้องกันอันตรายทางกายภาพ หรือความสูญเสียทางการเงิน หรือเกี่ยวข้องกับการสอบสวนกิจกรรมที่ผิดกฎหมายซึ่งน่าสงสัยหรือเกิดขึ้นจริง นอกจากนี้ เราขอสงวนสิทธิในการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่เราขายหรือโอนธุรกิจหรือสินทรัพย์ทั้งหมดหรือบางส่วนของเรา (รวมถึงในกรณีที่มีการปรับโครงสร้าง การยุบ หรือการชำระบัญชี) หากการขายหรือการโอนดังกล่าวเกิดขึ้น เราจะพยายามกำหนดให้ผู้รับโอนใช้ข้อมูลส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราจะถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลที่สาม เมื่อบุคคลที่สาม: (1) ให้การรับรองที่น่าพึงพอใจว่าจะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล (2) ตั้งอยู่ในสหภาพยุโรปหรือประเทศที่ถือว่า “เหมาะสม” เพื่อความเป็นส่วนตัวโดยคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรป ดังนั้นจึงจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลของสหภาพยุโรปหรือกฎหมายความเป็นส่วนตัวที่เทียบเท่ากัน

หน่วยงานของรัฐ สิทธิ และการดำเนินการทางกฎหมาย เว็บไซต์เต็มร้อยดอทคอม อาจแบ่งปันข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลของท่านกับหน่วยงานรัฐหลายแห่ง เพื่อตอบสนองต่อหมายศาล คำสั่งศาล หรือกระบวนการทางกฎหมายอื่น ๆ เพื่อสร้างหรือใช้สิทธิตามกฎหมายของเรา หรือเพื่อปกป้องทรัพย์สินของเรา เพื่อป้องกันการเรียกร้องทางกฎหมาย หรือสิ่งอื่นใดที่เรียกร้องโดยกฎหมาย ในกรณีเช่นนี้ เราขอสงวนสิทธิ์ในการยกประเด็น หรืองดเว้นการคัดค้าน หรือสิทธิทางกฎหมายใด ๆ ที่เรามี นอกจากนี้เรายังอาจแบ่งปันข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลของท่านได้เมื่อเราเห็นว่าเหมาะสมที่จะตรวจสอบ ป้องกัน หรือดำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย หรือน่าสงสัยว่าจะผิดกฎหมาย เพื่อปกป้องและคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินหรือความปลอดภัยของ เว็บไซต์ ผู้ใช้งานของเรา ลูกค้า หรือบุคคลอื่น ๆ และสิ่งอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดการใช้งานของเราและข้อตกลงอื่น ๆ

ลิงก์ภายนอก เพื่อความสะดวกของท่าน เราอาจให้ลิงก์ไปยังเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดยองค์กรอื่นนอกเหนือจาก เว็บไซต์เต็มร้อยดอทคอม (“เว็บไซต์บุคคลที่สาม”) ที่เราเชื่อว่าท่านอาจสนใจ เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลของท่านต่อเว็บไซต์ของบุคคลที่สามเหล่านี้โดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่าน เราไม่รับรอง และไม่รับผิดชอบต่อแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์บุคคลที่สามเหล่านี้ หากท่านเลือกที่จะคลิกลิงก์ไปยังหนึ่งในเว็บไซต์บุคคลที่สามเหล่านี้ ท่านควรตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวที่โพสต์บนเว็บไซต์ดังกล่าว เพื่อทำความเข้าใจว่าเว็บไซต์บุคคลที่สามรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุตัวตนของท่านอย่างไร

6. ความลับและความปลอดภัยในการเก็บข้อมูลที่ระบุตัวตนได้

เราให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับความลับและความปลอดภัยของข้อมูลที่ระบุตัวตนได้ เราใช้ระบบและการจัดการที่เป็นมาตรฐานของอุตสาหกรรมในการรักษาข้อมูลที่ระบุตัวตนของท่านและจะไม่เผยแพร่ต่อบุคลที่สามนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือในกรณีที่มีความจำเป็น เช่น เกิดเหตุคุกคามขึ้นต่อท่านหรือผู้อื่นและมีการร้องขอทางกฎหมาย เนื่องจากระบบอินเทอร์เน็ตไม่ปลอดภัยร้อยเปอร์เซนต์ เราจึงไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยทั้งหมดของข้อมูลที่ระบุตัวตนได้และมีความเสี่ยงที่บุคคลที่สามจะหาทางเจาะเข้าสู่ระบบหรือดักข้อมูลที่มีการส่งผ่านระหว่างระบบดังนั้นจึงเป็นความรับผิดชอบของท่านในการรักษาข้อมูลการเข้าสู่ระบบของท่าน โปรดคำนึงว่าตามปกติแล้วการส่งอีเมลไม่ได้มีการเข้ารหัสแต่อย่างใดและไม่นับว่าเป็นการสื่อสารที่ปลอดภัย

การเก็บรักษาข้อมูลที่ระบุตัวตน ถ้าท่านมีถิ่นพำนักอยู่ในเขตเศรษฐกิจยุโรป หรืออีอีเอ (EEA) เราจะไม่เก็บข้อมูลที่ระบุตัวตนของท่านในการประมวลผลนานเกินความจำเป็น ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลที่ระบุตัวตนขึ้นอยู่กับความต้องการในการใช้และ/หรือเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดและดำเนินการหรือปกปองสิทธิทางกฎหมาย

การเข้าถึง เมื่อมีการร้องขอ เราจะให้ท่านเข้าถึงข้อมูลที่ระบุตัวตนของท่านซึ่งเราเก็บรักษาไว้อย่างเหมาะสม เราจะดำเนินการแก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือลบข้อมูลที่แสดงว่าไม่ถูกต้องตามความจำเป็น เว้นแต่การกระทำนั้นจะก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความเป็นส่วนตัวหรือละเมิดสิทธิของบุคคลที่สาม หากมีการประมวลผลในนามของพันธมิตรทางธุรกิจ เราจะทำงานร่วมกันเพื่อให้เป็นไปตามคำขออย่างถูกต้องตามกฎหมาย

7. การเปลี่ยนแปลงและลบข้อมูลที่ระบุตัวตน

ท่านมีสิทธิในข้อมูลระบุตัวตนโดยชอบธรรม โดยท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ระบุตัวตนเพื่อยืนยันความถูกต้องและเปลี่ยนแปลงข้อมูล หรือเลือกที่จะไม่รับข่าวสารจาก เเต็มร้อยดอทคอม หรือพันธมิตรทางธุรกิจของ เว็บไซต์เต็มร้อยดอทคอม โดยการล็อกอินเข้าสู่เว็บไซต์ และไปยังหน้าบัญชีใช้งานของท่าน ท่านสามารถยกเลิกความประสงค์ในการรับข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ได้ทุกเมื่อ โดยการคลิกข้อความ “ยกเลิกการรับข่าวสาร” (unsubscribe) ซึ่งปรากฏในอีเมลที่ได้รับ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิต่าง ๆ กรุณาติดต่อ admin@temroy.com

8. การเปลี่ยนแปลงนโยบายการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

เว็บไซต์เต็มร้อย มีการแก้ไขและเปลี่ยนแปลงข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลอยู่เสมอ การเปลี่ยนแปลงข้อปฎิบัติต่าง ๆ จะมีผลบังคับใช้ทันทีที่ข้อมูลบนเว็บไซต์มีการเปลี่ยนแปลง โดยจะมีข้อความประกาศการเปลี่ยนแปลงในหน้าหลักของเว็บไซต์ภายในระยะเวลาหนึ่งหลังมีการเปลี่ยนแปลง และจะมีการแจ้งวันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ข้อปฏิบัติต่าง ๆ ซึ่งจะปรากฏที่ส่วนล่างของเว็บไซต์ หากต้องการทราบนโยบายการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเปลี่ยนแปลงครั้งล่าสุด กรุณาตรวจสอบข้อมูลบนเว็บไซต์เป็นระยะ

 Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for ‘lorem ipsum’ will uncover many web sites still in their infancy.