ขายต้นคริสค์มาส Claimed

จำหน่าย ต้นคริสต์มาส

Be the first to review

ต้นคริสต์มาสมีการประกอบที่แน่นหน่าและมีส่วนผสมของพวีซี เป็นต้นคริสต์มาสแบบดั้งเดิม และเป็นที่นิยมมากสุด ต้นคริสมาสของทรีพลัสมีกิ่งและใบที่หน่า ตกแต่งงาย แขวนของประดับไม่ร่วงหล่น ติดไฟประดับได้อย่างดีเหมาะสำหรับภายในอาคารเพื่อบ้านพักและและเชิงพาณิชย์–สินค้าผลิตในประเทศไทย

ขนาดและความสูงที่พร้อมให้บริการ
สินค้าเช่ามีบริการติดตั้งและเก็บกลับตามหมายกำหนดการ
ต้นคริสต์มาสเช่าสามารถจองคิวได้ตั้งแต่เดือนกันยายน ของแต่ละปี
เราไม่รับคิวงานใหม่หลังเดือน พฤษจิกายน ของแต่ละปี เนื่องจากเป็นช่วงเวลาส่งมอบและติดตั้ง

2 ฟุต (สูง 0.60 ซม. ฐานกว้าง 0.30 ซม.) ต้นละ 270 บาท
3 ฟุต (สูง 0.90 ซม. ฐานกว้าง 0.45 ซม.) ต้นละ 350 บาท
4 ฟุต (สูง 1.20 เมตร. ฐานกว้าง 0.60 ซม.) ต้นละ 800 บาท
5 ฟุต (สูง 1.50 เมตร. ฐานกว้าง 0.75 ซม.) ต้นละ 1300 บาท
6 ฟุต (สูง 1.80 เมตร. ฐานกว้าง 0.90 ซม.) ต้นละ 2500 บาท
7 ฟุต (สูง 2.10 เมตร. ฐานกว้าง 1.0 เมตร.) ต้นละ 3500 บาท
8 ฟุต (สูง 2.40 เมตร. ฐานกว้าง 1.20 เมตร.) ต้นละ 4500 บาท
9 ฟุต (สูง 2.70 ซม. ฐานกว้าง 1.30 เมตร.) ต้นละ 4800 บาท
10 ฟุต (สูง 3.00 เมตร. ฐานกว้าง 1.50 เมตร.) ต้นละ 13000 บาท
12 ฟุต (สูง 3.60 เมตร. ฐานกว้าง 1.80 เมตร.) ต้นละ 28000 บาท
15 ฟุต (สูง 4.50 เมตร ฐานกว้าง 2.25 เมตร.) ต้นละ 46000 บาท

ข้อมูลเพิ่มเติม คลิก สำหรับต้นคริสต์มาสพร้อมตกแต่ง

image